ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยเดื่อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102745202551042520255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaydue
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยเดื่อ
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870267huaydue@loei1.go.thhuaydue.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.566138
Longitude
101.293259
Tabe 3
Tab 5