ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102765202481042520248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongbong
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบง
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongbong@loei1.go.thnongbong.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.691129
Longitude
101.337891
Tabe 3
Tab 5