ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเมี่ยง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102785202391042520239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเมี่ยง
ชื่อ (อังกฤษ)banmiang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านเมี่ยง
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042889129banmiang@loei1.go.thbanmiang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6441545
Longitude
101.4317339
Tabe 3
Tab 5