ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านปากห้วย
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102795202561042520256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านปากห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanpakhuai
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านปากห้วย
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042073528cc-banpakhuai@loei1.go.thcc-banpakhuai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7046774
Longitude
101.4145026
Tabe 3
Tab 5