ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขอนแก่น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102805202571042520257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขอนแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)bankhonkaen
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านขอนแก่น
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870126khonkaen@loei1.go.thkhonkaen.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.682215
Longitude
101.427326
Tabe 3
Tab 5