ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองผือ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102815202591042520259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองผือ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpue
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองผือ
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongpue@loei1.go.thnongpue.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.7293797
Longitude
101.4019329
Tabe 3
Tab 5