ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองปกติ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102845202511042520251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปกติ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpokkati
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองปกติ
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0934920357nongpokkati@loei1.go.thnongpokkati.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.63378937
Longitude
101.3115745
Tabe 3
Tab 5