ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนากระเซ็ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102865202581042520258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนากระเซ็ง
ชื่อ (อังกฤษ)bannakrasang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านนากระเซ็ง
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042863519nakrasang@loei1.go.thnakrasang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6608136
Longitude
101.3532113
Tabe 3
Tab 5