ข้อมูลสถานศึกษา
ชุมชนบ้านอาฮี
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102875202491042520249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านอาฮี
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanahi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านชุมชนบ้านอาฮี
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042073053cc-banahi@loei1.go.thcc-banahi.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6633786
Longitude
101.3539943
Tabe 3
Tab 5