SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562