โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 173436----609ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100155200091042520009 อนุบาลเลยกุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 414111,30534----1,71945ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100205200071042520007 บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 213516----729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100225200621042520062 บ้านโป่งนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4431046----1489ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 183596----779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตกนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 183336----519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11349681--6810ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 363466----829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 153386----539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6231766----2389ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6331646----2279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 283636293--12012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาดเชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 83145----228ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 131566720----79825ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 183406----589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 113296----409ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 193526----719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102645202421042520242 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4331186553--21612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6931616803--31012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3131016----1329ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102815202591042520259 บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 83185----268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 213666----879ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562