โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420100085200571042520057 บ้านกกดู่กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3321336533--21911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100105200511042520051 บ้านกกทองกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 302856323--14711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100175200021042520002 บ้านก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 232856383--14611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100215200601042520060 บ้านห้วยทรายนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 432856363--16411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขมนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 312776293--13711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --1146513--1659ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่งนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --1326483--1809ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9212431--247ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 272726343--13311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11349681--6810ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4921346433--22611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 332806413--15411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100585200051042520005 บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3621466803--26211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13238631--549ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 242706383--13211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5022007733--32312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 322946393--16511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 283636293--12012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาดนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4121246613--22611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 252576413--12311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 232926563--17111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100945202211042520221 บ้านสงเปือยธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 272866353--14811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 192866683--17311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101045202061042520206 บ้านใหม่นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 222686373--12711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 212636263--11011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101135202241042520224 บ้านน้ำพรปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 182996533--17011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 292986333--16011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3421096503--19311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101335203061042520306 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5121926843--32711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5721576363--25011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101395203281042520328 บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4621186483--21211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4921526713--27211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมหาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5321156843--25211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 142746383--12611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102645202421042520242 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4331186553--21612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6931616803--31012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4921566763--28111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 52436443--9211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562