โรงเรียนขนาดเล็ก
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทนกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 31396----427ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 173436----609ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ภาคเรียนที่ 1/2564กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 142326----468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 51------51ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิงกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 22114----136ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --215----215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100205200071042520007 บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 213516----729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100245200591042520059 บ้านวังยาวนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 172486----658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 183596----779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9212431--247ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตกนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 183336----519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 52216----268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 142566----708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11349681--6810ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --84----84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 92536----628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทามนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 92326----418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100495200401042520040 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 363466----829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --84----84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 92436----528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 153386----539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --42----42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 62216----278ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --216----216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดงเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11145----156ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 82205----287ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13238631--549ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 172436----608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 72226----298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --103----103ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 283636293--12012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 112566----678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 102486----588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 41346----387ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบน