สพป.ลย.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทนกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม41396----43768ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม233386----61976ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม122356----47866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100085200571042520057 บ้านกกดู่กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม3121376593--227112117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม51------5151เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100105200511042520051 บ้านกกทองกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง272846393--150111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
กกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง22104----12623เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง72215----28743ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100135200431042520043 เมืองเลยกุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--2,06749----2,067494293ปกติประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100155200091042520009 อนุบาลเลยกุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน408111,32535----1,733463880ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100175200021042520002 บ้านก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย262936383--157111418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100205200071042520007 บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย103626----72988ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100215200601042520060 บ้านห้วยทรายนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม392986393--176111616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100225200621042520062 บ้านโป่งนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม5231036----15591713ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขมนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม242826323--138111316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100245200591042520059 บ้านวังยาวนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม232506----738911ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย--1086503--15891818ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3721606----19782510ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย143586----72986ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100305200361042520036 บ้านหนองผำนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย503916----14191612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่งนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน111506513--202102014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน31175----20637ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน282836343--145111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตกนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน213356----56966ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน42216----2583-เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน192526----718910ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย163576----73987ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--63----6321เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน32526----55877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทามนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน182296----47866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย4921476303--226112117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย422866413--169111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100495200401042520040 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย323526----84998ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย3721086----14581811ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--43----4311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง152546----69898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง253426----67978ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง--21----2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100585200051042520005 บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย4621386793--263112418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย-----------1เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100605200161042520016 บ้านนาโคกศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย5421826----23683014ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย22206----22834เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย--175----17535เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง11114----12522เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง72246----31843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง122466----58878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง102466----56875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง122286----40856ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง222746303--126111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง--62----6231เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง4722047733--324122718ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง9631756----27193013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง2021056----12581612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง7031596----22992512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง282936413--162111515ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง253606403--125121010ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาดนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง3521296513--215112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว322676273--126111115ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว162506----66887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว122506----628810ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว132366----49867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบนเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว122426----54878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี212756463--142111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100875202301042520230 บ้านหินตั้งจอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี122536----65889ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน62126----18825เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน154661321----767272845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน52229512----347142519ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420100945202211042520221 บ้านสงเปือยธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี352936233--151111416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี152506----65888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยาธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี5821656----22382812ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี152626----778107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอดธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี222606----828109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอดธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี182436----61888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว212906583--169111519ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101035202051042520205 บ้านโพนนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว172626----7981011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101045202061042520206 บ้านใหม่นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว252756383--138111316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าวนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว4821837----23192613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่นบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน162596----75898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน212656293--115111013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุงบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน152586----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101105201981042520198 บ้านบุฮมบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน222886----11081410ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101115201991042520199 บ้านคกเลาบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน92416----50868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101125202231042520223 เพียงหลวง 18ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน3321046----13781711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101135202241042520224 บ้านน้ำพรปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน192956523--166111516ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101145202281042010114 บ้านคกงิ้วปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน42316----35845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลางปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน152416----56876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมีปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน122366----48867ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว143416----55966ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุมหาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว42256----29846ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปกชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม322866----11881511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม282846393--151111414ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101235203261042520326 บ้านชมน้อยชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม162496----65885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3821066573--201111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลมเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม118440915----527192826ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101265203161042520316 บ้านปางคอมเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3821106----14881913ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101275203171042520317 บ้านโพนทองเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม212536----74898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101285203181042520318 บ้านคอนสาเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม3721336----17082115ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101295203191042520319 บ้านห้วยนาเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม202726----928129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม82346----42855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์142436----57877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์106438612----492163122ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420101335203061042520306 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์5121886763--315112914ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์92206----29845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์152386----53875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม6721626393--268112416ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101375203241042520324 บ้านวังผาห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม342836----1178159ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิงห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม182646----828108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101395203281042520328 บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4521286513--224112013ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101405203291042520329 บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์112336----44863ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์142486----62887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4221526713--265112417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาวห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์2821066----1348177ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์172576----74898เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์102456----55877เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์152446----59876เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์62105----16724เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมหาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์4021166633--219112016ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่152776333--125111114ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่193296----48954ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่183496----67979ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่42286----32845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102645202421042520242 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่4631246493--219121821ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102655202431042520243 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่62175----23732ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่1164----7514Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่19242118----440202222ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้ายน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่82346----42856ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่7931666653--310122618ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102725202621042520262 บ้านปากยางน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่222896----1118149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง------------เลิกสถานศึกษาไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง32206----23836Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง62286----34844Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบง
#Stand Alone
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง152386----53877Stand Aloneปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง2731166----14391613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง4621556743--275112518ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่นหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง102326----42857ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง83166----24936ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง223666----889109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง123326----44958ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง21386333--731079ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1