ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน 9กอไผ่โทนกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0857555696paithon@loei1.go.thpaithon.loei1.go.th
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก 6ห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 042870294hueilek@loei1.go.thhueilek.loei1.go.th
420100075200701042520070 บ้านกำพี้ 3กำพี้กกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0912062493khumpee@loei1.go.thkhumpee.loei1.go.th
420100085200571042520057 บ้านกกดู่ 8กกดู่กกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 042801022kokdu@loei1.go.thkokdu.loei1.go.th
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่7ห้วยหวายกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 042870291huaiwai@loei1.go.thhuaiwai.loei1.go.th
420100105200511042520051 บ้านกกทอง 3กกทองกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042870359kokthong@loei1.go.thkokthong.loei1.go.th
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง 1ห้วยกระทิงกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0879515566huaykrating@loei1.go.thhuaykrating.loei1.go.th
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย 5บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042806406suankluay@loei1.go.thsuankluay.loei1.go.th
420100135200431042520043 เมืองเลย 0เทศบาลเมืองเลยกุดป่องเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042811585muangloei@loei1.go.thmuangloei.ac.th
420100155200091042520009 อนุบาลเลย 0เทศบาลเมืองเลยกุดป่องเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042813554anubanloei@loei1.go.thanubanloei.loei1.go.th
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา 9ก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042813555kangpla@loei1.go.thkangpla.loei1.go.th
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย 2บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย huafai@loei1.go.thhuafai.loei1.go.th
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย 6ห้วยทรายคำนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 042870272huaysai@loei1.go.thhuaysai.loei1.go.th
420100225200621042520062 บ้านโป่ง 4โป่งนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม banpong@loei1.go.thbanpong.loei1.go.th
420100235200581042520058 บ้านนาแขม 1นาแขมนาแขมเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0901922813nakham@loei1.go.thnakham.loei1.go.th
420100245200591042520059 บ้านวังยาว 2วังยาวนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 0854603575wangyauw@loei1.go.thwangyauw.loei1.go.th
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ 1นาดินดำนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042072422nadindam@loei1.go.thnadindam.loei1.go.th
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ 9หนองหญ้าไซนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870257nongyasai@loei1.go.thnongyasai.loei1.go.th
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง 10ห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870286huaimuang@loei1.go.thhuaimuang.loei1.go.th
420100305200361042520036 บ้านหนองผำ 3หนองผำนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870360nongphum@loei1.go.thnongphum.loei1.go.th
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง 2นาโป่งนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042804448napong@loei1.go.thnapong.loei1.go.th
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน 8บ้านหนองบอนนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042804399nongbon@loei1.go.thnongbon.loei1.go.th
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย 5ติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0878530400tewnoi@loei1.go.thtewnoi.loei1.go.th
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก 1ห้วยโตกนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042804447huaitok@loei1.go.thhuaitok.loei1.go.th
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย10กกชุมแสงนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042870105kokchumsang@loei1.go.thkokchumsang.loei1.go.th
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม 6ป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042870197pakhawlam@loei1.go.thpakhawlam.loei1.go.th
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ 8หนองมะผางนาอ้อเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042071121cc-bannao@loei1.go.thcc-bannao.loei1.go.th
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว #เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ4บ้านท่ามะนาวนาอ้อเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042071153tamanow@loei1.go.thtamanow.loei1.go.th
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย 3บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 042815446langkwai@loei1.go.thlangkwai.loei1.go.th
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม 5ไร่ทามนาอานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0862362736raitam@loei1.go.thraitam.loei1.go.th
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา 2บ้านเพียน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042072036phiasumpu@loei1.go.thphiasumpu.loei1.go.th
420100475200381042520038 บ้านสูบ 10ศรีชมชื่นน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 0872234332bansoob@loei1.go.thbansoob.loei1.go.th
420100495200401042520040 บ้านวังแคน #เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา7วังแคนน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870229wungkan@loei1.go.thwungkan.loei1.go.th
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว 5หนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870250nongdokbua@loei1.go.thnongdokbua.loei1.go.th
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ 12สะอาดน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 042870243sa-adlainua@loei1.go.thsa-adlainua.loei1.go.th
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ #เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่1ไร่ม่วงน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042845612mano@loei1.go.thmano.loei1.go.th
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ 2ห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042870288huayluongsai@loei1.go.thhuayluongsai.loei1.go.th
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด 5ห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042870290huayseesead@loei1.go.thhuayseesead.loei1.go.th
420100565200651042520065 บ้านส้าน #เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด4ส้านน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042870244bansan@loei1.go.thbansan.loei1.go.th
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู 10บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042845119namphu@loei1.go.thnamphu.loei1.go.th
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร #เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา8เพชรเจริญเมืองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 0817689478cc-kamnoetphet@loei1.go.thcc-kamnoetphet.loei1.go.th
420100605200161042520016 บ้านนาโคก 2นาโคกศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042071068nakhok@loei1.go.thnakhok.loei1.go.th
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก #เรียนรวมบางชั้น 7ปากหมากศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 042071817pakmak@loei1.go.thpakmak.loei1.go.th
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน #เรียนรวมบางชั้น 8วังโป่งศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย tawangcan@loei1.go.thhttps://tawangcan.loei1.go.th
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง 3บ้านโพนป่าแดงเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0832825095ponpadang@loei1.go.thponpadang.loei1.go.th
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว 2บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 0973041919banseaw@loei1.go.thbanseaw.loei1.go.th
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว 5บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042870174namkiw@loei1.go.thnamkiw.loei1.go.th
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์ 4ภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง phusawan@loei1.go.thphusawan.loei1.go.th
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ 1กอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง 042862037koraiyai@loei1.go.thkoraiyai.loei1.go.th
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ 2โนนสวาทท่าสวรรค์นาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042072673thasawan@loei1.go.ththasawan.loei1.go.th
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี #เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น3น้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 0878150835namsuoypakdee@loei1.go.thnamsuoypakdee.loei1.go.th
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด 1ท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887980cc-thasaad@loei1.go.thcc-thasaad.loei1.go.th
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง 3นาด้วงนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887109cc-bannaduang@loei1.go.thcc-bannaduang.loei1.go.th
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี 5แก้วเมธีนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042887568kaewmathee@loei1.go.thkaewmathee.loei1.go.th
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ 5พะเนียงนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870161nadockum@loei1.go.thnadockum.loei1.go.th
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 6น้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870187ns-huaypladuk@loei1.go.thns-huaypladuk.loei1.go.th
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น 3โพนสว่างนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042870215psw-wungyen@loei1.go.thpsw-wungyen.loei1.go.th
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด 17ห้วยตาดใต้นาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง 042039270huaytad@loei1.go.thhuaytad.loei1.go.th
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 11บ้านโสกใหม่เขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0899377559cc-bansok@loei1.go.thcc-bansok.loei1.go.th
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด 4บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042070684napanard@loei1.go.thnapanard.loei1.go.th
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ 6บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042870146thadsho@loei1.go.ththadsho.loei1.go.th
420100835202131042520213 บ้านท่าบม 8บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0879513211thabom@loei1.go.ththabom.loei1.go.th
420100845202141042520214 บ้านนาเบน 3บ้านนาเบนเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว naben@loei1.go.thnaben.loei1.go.th
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 5บ้านศรีพัฒนาจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 042070459nasee@loei1.go.thnasee.loei1.go.th
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง 3บ้านหินตั้งจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 042070477hintang@loei1.go.thhintang.loei1.go.th
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ #เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 594บ้านแสนสำราญจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 042877218sansumranl@loei1.go.thsansumranl.loei1.go.th
420100895201971042520197 บ้านคกมาด 3บ้านคกมาดเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0857513443khokmat@loei1.go.thkhokmat.loei1.go.th
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 1บ้านเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 042821044anubanchiangkhan@loei1.go.thanubanchiangkhan.loei1.go.th
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" 2บ้านเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 042821055wichitwittaya@loei1.go.thwichitwittaya.loei1.go.th
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย 7บ้านสงเปือยธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0823060923bansongpueay@loei1.go.thbansongpueay.loei1.go.th
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) 1บ้านธาตุธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 042854227thairath96@loei1.go.ththairath96.loei1.go.th
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา 14บ้านธาตุธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0862235950thatvittaya@loei1.go.ththatvittaya.loei1.go.th
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 4บ้านห้วยหินซาธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 042039236hnp@loei1.go.thhnp.loei1.go.th
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด 13บ้านห้วยพอดธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0817681943hauypod@loei1.go.thhauypod.loei1.go.th
420101005202201042520220 บ้านผาพอด 6บ้านผาพอดธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0843921198banphapod@loei1.go.thbanphapod.loei1.go.th
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน 9บ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042855299cc-bannabon@loei1.go.thcc-bannabon.loei1.go.th
420101035202051042520205 บ้านโพน 10บ้านโพนนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042855024banpon@loei1.go.thbanpon.loei1.go.th
420101045202061042520206 บ้านใหม่ 11บ้านใหม่ศาลาเฟืองนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว banmai@loei1.go.thbanmai.loei1.go.th
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้ #เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่6บ้านแก่งมี้นาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว kaengmee@loei1.go.thkaengmee.loei1.go.th
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าว 7บ้านศรีโพนแท่นนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042855132nasao@loei1.go.thnasao.loei1.go.th
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น 8บ้านผาแบ่นบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน paban@loei1.go.thpaban.loei1.go.th
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้ 3บ้านคกเลาใต้บุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0910656259hs-khoklaotai@loei1.go.thhs-khoklaotai.loei1.go.th
420101095202011042520201 บ้านอุมุง 10บ้านอุมุงบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 042039238umoong@loei1.go.thumoong.loei1.go.th
420101105201981042520198 บ้านบุฮม 7บ้านบุฮมบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน buhom@loei1.go.thbuhom.loei1.go.th
420101115201991042520199 บ้านคกเลา 2บ้านคกเลาบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0817684807khoklao@loei1.go.thkhoklao.loei1.go.th
420101125202231042520223 เพียงหลวง 18 1บ้านนาจานปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0895723567peangluang18@loei1.go.thpeangluang18.loei1.go.th
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร 2บ้านน้ำพรปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0818738723numporn@loei1.go.thnumporn.loei1.go.th
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้ว 5บ้านคกงิ้วปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 042039239kokngui@loei1.go.thkokngui.loei1.go.th
420101155202251042520225 บ้านกลาง 3บ้านกลางปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0872155177banklang@loei1.go.thbanklang.loei1.go.th
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี 4บ้านท่าดีหมีปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน 042870150thadeemee@loei1.go.ththadeemee.loei1.go.th
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 4บ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว huayseeda@loei1.go.thhuayseeda.loei1.go.th
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม 1บ้านหาดทรายขาวหาดทรายขาวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 042070825hadsaykaow@loei1.go.thhadsaykaow.loei1.go.th
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก 4บ้านแก่งปลาปกชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042870119kheangplapok@loei1.go.thkheangplapok.loei1.go.th
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย 3บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0941155361krooaumaim@gmail.comkrooaumaim.gmail.com
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย 2บ้านชมน้อยชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม chomnioe@loei1.go.thchomnioe.loei1.go.th
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1บ้านชมเจริญชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0885710755romklao@loei1.go.thromklao.loei1.go.th
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม 2บ้านกลางเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042075139cc-banchiangklom@loei1.go.thcc-banchiangklom.loei1.go.th
420101265203161042520316 บ้านปางคอม 6บ้านปางคอมเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม pangcom@loei1.go.thpangcom.loei1.go.th
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง 3บ้านโพนทองเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042870213pontong@loei1.go.thpontong.loei1.go.th
420101285203181042520318 บ้านคอนสา 4บ้านคอนสาเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042039275konsa@loei1.go.thkonsa.loei1.go.th
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา 5บ้านห้วยนาเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042870340huayna@loei1.go.thhuayna.loei1.go.th
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด 8บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0872147995huaiphakkud@loei1.go.thhuaiphakkud.loei1.go.th
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 4บ้านห้วยเทียนปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0872344763chakkapong@loei1.go.thchakkapong.loei1.go.th
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม 1บ้านปากชมปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 042881116cc-banpakchum@loei1.go.thcc-banpakchum.loei1.go.th
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ 2บ้านนาค้อปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0903353773nakho@loei1.go.thnakho.loei1.go.th
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย 7บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ hatbai@loei1.go.thhatbai.loei1.go.th
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ 6บ้านคกไผ่ปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ kokpai@loei1.go.thkokpai.loei1.go.th
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน 4บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042075580houyboseun@loei1.go.thhouyboseun.loei1.go.th
420101375203241042520324 บ้านวังผา 3บ้านวังผาห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042870340wangpha@loei1.go.thwangpha.loei1.go.th
420101385203251042520325 บ้านเลิง 2บ้านเลิงห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม 042870227leong@loei1.go.thleong.loei1.go.th
420101395203281042520328 บ้านสงาว 4บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ sangao@loei1.go.thsangao.loei1.go.th
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม 5บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0818715975pakniam@loei1.go.thpakniam.loei1.go.th
420101415203301042520330 บ้านปากปัด 3บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0828528538pakpad@loei1.go.thpakpad.loei1.go.th
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย 1บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ huaypichai@loei1.go.thhuaypichai.loei1.go.th
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว 2บ้านห้วยหินขาวห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ huaihinkhao@loei1.go.thhuaihinkhao.loei1.go.th
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์ #เรียนรวมบางชั้น 1บ้านหาดคัมภีร์หาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 042870345hadcomepee@loei1.go.thhadcomepee.loei1.go.th
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง #เรียนรวมบางชั้น 5บ้านปากมั่งหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 042870346phakmang@loei1.go.thphakmang.loei1.go.th
420101465203121042520312 บ้านนาโม้ #เรียนรวมบางชั้น 6บ้านนาโม้หาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 042870168namo@loei1.go.thnamo.loei1.go.th
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า #เรียนรวมบางชั้น 2บ้านคกเว้าหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 0817684807kokwao@loei1.go.thkokwao.loei1.go.th
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 3บ้านห้วยขอบหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์ hk-huayhaim@loei1.go.thhk-huayhaim.loei1.go.th
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่ 1บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0872294651khokyai@loei1.go.thkhokyai.loei1.go.th
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่ 3บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ rongphai@loei1.go.throngphai.loei1.go.th
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง 2บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ buagang@loei1.go.thbuagang.loei1.go.th
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้ 4บ้านห้วยไค้โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ huaikrai@loei1.go.thhuaikrai.loei1.go.th
420102645202421042520242 บ้านยาง 5บ้านยางท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0885712334banyang@loei1.go.thbanyang.loei1.go.th
420102655202431042520243 บ้านวังขาม 6บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ wangkham@loei1.go.thwangkham.loei1.go.th
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม 8บ้านน้ำกระโทมท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 042870173numkathom@loei1.go.thnumkathom.loei1.go.th
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ 2ท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 042889052banthali@loei1.go.thbanthali.loei1.go.th
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย 5บ้านห้วยด้ายน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 042870266huaidai@loei1.go.thhuaidai.loei1.go.th
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม 1บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 042801136namkham@loei1.go.thnamkham.loei1.go.th
420102725202621042520262 บ้านปากยาง 6บ้านปากยางน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 042870195pakyang@loei1.go.thpakyang.loei1.go.th
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง #เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ4บ้านแก่งม่วงน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042870120keangmoung@loei1.go.thkeangmoung.loei1.go.th
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ 3บ้านห้วยเดื่อน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042870267huaydue@loei1.go.thhuaydue.loei1.go.th
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี 1บ้านน้ำมีน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042039263nammee@loei1.go.thnammee.loei1.go.th
420102765202481042520248 บ้านหนองบง 2บ้านหนองบงน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง nongbong@loei1.go.thnongbong.loei1.go.th
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง 9บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042889129banmiang@loei1.go.thbanmiang.loei1.go.th
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย 6บ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042073528cc-banpakhuai@loei1.go.thcc-banpakhuai.loei1.go.th
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น 10บ้านขอนแก่นหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042870126khonkaen@loei1.go.thkhonkaen.loei1.go.th
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ 1บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง nongpue@loei1.go.thnongpue.loei1.go.th
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ 5บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 0934920357nongpokkati@loei1.go.thnongpokkati.loei1.go.th
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง 4บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042863519nakrasang@loei1.go.thnakrasang.loei1.go.th
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี 6ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 042073053cc-banahi@loei1.go.thcc-banahi.loei1.go.th


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562