สพป.ลย.๑.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทน9กอไผ่โทนกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0857555696paithon@loei1.go.th https://paithon.loei1.go.th24.317.5645134101.5533194
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็ก6ห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042870294hueilek@loei1.go.th https://hueilek.loei1.go.th15.917.615229101.62986
420100075200701042520070 บ้านกำพี้3กำพี้กกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0912062493khumpee@loei1.go.th https://khumpee.loei1.go.th20.617.57211204101.5914804
420100085200571042520057 บ้านกกดู่8กกดู่กกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042801022kokdu@loei1.go.th https://kokdu.loei1.go.th14.717.611871101.630946
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
7ห้วยหวายกกดู่เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042870291huaiwai@loei1.go.th https://huaiwai.loei1.go.th16.917.61760605101.611079
420100105200511042520051 บ้านกกทอง3กกทองกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042870359kokthong@loei1.go.th https://kokthong.loei1.go.th30.617.521096101.561006
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
1ห้วยกระทิงกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง0879515566huaykrating@loei1.go.th https://huaykrating.loei1.go.th24.617.5056924101.6013799
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย5บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042806406suankluay@loei1.go.th https://suankluay.loei1.go.th33.717.528984101.532541
420100135200431042520043 เมืองเลย0เทศบาลเมืองเลยกุดป่องเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042811585muangloei@loei1.go.th https://muangloei.ac.th8.217.4892846101.7203683
420100155200091042520009 อนุบาลเลย0เทศบาลเมืองเลยกุดป่องเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042813554anubanloei@loei1.go.th https://anubanloei.loei1.go.th7.517.4903769101.7268338
420100175200021042520002 บ้านก้างปลา9ก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042813555kangpla@loei1.go.th https://kangpla.loei1.go.th4.417.5305673101.7386672
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย2บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยhuafai@loei1.go.th https://huafai.loei1.go.th6.717.5233678101.7481601
420100215200601042520060 บ้านห้วยทราย6ห้วยทรายคำนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042870272huaysai@loei1.go.th https://huaysai.loei1.go.th20.417.6621114101.6475762
420100225200621042520062 บ้านโป่ง4โป่งนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมbanpong@loei1.go.th https://banpong.loei1.go.th19.317.7078913101.7078238
420100235200581042520058 บ้านนาแขม1นาแขมนาแขมเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0901922813nakham@loei1.go.th https://nakham.loei1.go.th18.917.6850805101.6837243
420100245200591042520059 บ้านวังยาว2วังยาวนาแขมเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0854603575wangyauw@loei1.go.th https://wangyauw.loei1.go.th23.817.7030173101.6479528
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำ1นาดินดำนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042072422nadindam@loei1.go.th https://nadindam.loei1.go.th19.917.45138861101.8330233
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ9หนองหญ้าไซนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870257nongyasai@loei1.go.th https://nongyasai.loei1.go.th21.717.419218101.8191438
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วง10ห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870286huaimuang@loei1.go.th https://huaimuang.loei1.go.th21.217.468941101.842568
420100305200361042520036 บ้านหนองผำ3หนองผำนาดินดำเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870360nongphum@loei1.go.th https://nongphum.loei1.go.th25.117.3909129101.8053387
420100315200231042520023 บ้านนาโป่ง2นาโป่งนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042804448napong@loei1.go.th https://napong.loei1.go.th18.517.4209572101.7117357
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน8บ้านหนองบอนนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042804399nongbon@loei1.go.th https://nongbon.loei1.go.th16.517.4221451101.724472
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อย5ติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน0878530400tewnoi@loei1.go.th https://tewnoi.loei1.go.th21.617.3936878101.7078951
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก1ห้วยโตกนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042804447huaitok@loei1.go.th https://huaitok.loei1.go.th16.617.4268103101.7425049
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
10กกชุมแสงนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042870105kokchumsang@loei1.go.th https://kokchumsang.loei1.go.th17.917.403798101.6542479
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลาม6ป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042870197pakhawlam@loei1.go.th https://pakhawlam.loei1.go.th26.917.427304101.623825
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ8หนองมะผางนาอ้อเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042071121cc-bannao@loei1.go.th https://cc-bannao.loei1.go.th317.5730787101.726265
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
4บ้านท่ามะนาวนาอ้อเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042071153tamanow@loei1.go.th https://tamanow.loei1.go.th6.617.58854101.7417217
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควาย3บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน042815446langkwai@loei1.go.th https://langkwai.loei1.go.th12.217.4580377101.7444356
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม5ไร่ทามนาอานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน0862362736raitam@loei1.go.th https://raitam.loei1.go.th14.917.468537101.792562
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยา2บ้านเพียน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042072036phiasumpu@loei1.go.th https://phiasumpu.loei1.go.th17.717.5341575101.8434163
420100475200381042520038 บ้านสูบ10ศรีชมชื่นน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย0872234332bansoob@loei1.go.th https://bansoob.loei1.go.th30.117.62709007101.8368888
420100495200401042520040 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25667วังแคนน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870229wungkan@loei1.go.th https://wungkan.loei1.go.th19.817.5750756101.8227436
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว5หนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870250nongdokbua@loei1.go.th https://nongdokbua.loei1.go.th25.117.5930839101.8188116
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือ12สะอาดน้ำสวยเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870243sa-adlainua@loei1.go.th https://sa-adlainua.loei1.go.th19.817.665287101.83737
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
1ไร่ม่วงน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042845612mano@loei1.go.th https://mano.loei1.go.th15.617.4899639101.6846904
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ2ห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042870288huayluongsai@loei1.go.th https://huayluongsai.loei1.go.th14.817.4963558101.6564002
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียด5ห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042870290huayseesead@loei1.go.th https://huayseesead.loei1.go.th14.617.5356296101.6452913
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
4ส้านน้ำหมานเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042870244bansan@loei1.go.th https://bansan.loei1.go.th16.617.5436594101.6305557
420100585200051042520005 บ้านน้ำภู10บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042845119namphu@loei1.go.th https://namphu.loei1.go.th3.117.560369101.708887
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25668เพชรเจริญเมืองเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย0817689478cc-kamnoetphet@loei1.go.th https://cc-kamnoetphet.loei1.go.th3.117.53310277101.7290305
420100605200161042520016 บ้านนาโคก2นาโคกศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042071068nakhok@loei1.go.th https://nakhok.loei1.go.th5.317.5930934101.7197735
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
7ปากหมากศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042071817pakmak@loei1.go.th https://pakmak.loei1.go.th12.617.6378169101.7534425
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
8วังโป่งศรีสองรักเมืองเลย42100กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยtawangcan@loei1.go.th https://tawangcan.loei1.go.th15.317.606748101.7265797
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
3บ้านโพนป่าแดงเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง0832825095ponpadang@loei1.go.th https://ponpadang.loei1.go.th22.117.4771466101.6027524
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว2บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง0973041919banseaw@loei1.go.th https://banseaw.loei1.go.th18.817.4843808101.6221087
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิว5บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042870174namkiw@loei1.go.th https://namkiw.loei1.go.th22.817.4517605101.6231131
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์4ภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมืองphusawan@loei1.go.th https://phusawan.loei1.go.th26.317.47332985101.5736991
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่1กอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลย42000กลุ่มคุณภาพหลักเมือง042862037koraiyai@loei1.go.th https://koraiyai.loei1.go.th14.317.481221101.659234
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์2โนนสวาทท่าสวรรค์นาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042072673thasawan@loei1.go.th https://thasawan.loei1.go.th32.317.4193484101.94037
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
3น้ำสวยภักดีท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง0878150835namsuoypakdee@loei1.go.th https://namsuoypakdee.loei1.go.th36.717.5212215101.9311291
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด1ท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042887980cc-thasaad@loei1.go.th https://cc-thasaad.loei1.go.th32.917.4939025101.9200938
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วง3นาด้วงนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042887109cc-bannaduang@loei1.go.th https://cc-bannaduang.loei1.go.th41.517.48104101.99028
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธี5แก้วเมธีนาด้วงนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042887568kaewmathee@loei1.go.th https://kaewmathee.loei1.go.th36.717.4730392101.9964158
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำ5พะเนียงนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042870161nadockum@loei1.go.th https://nadockum.loei1.go.th45.117.5374046101.9807414
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก6น้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042870187ns-huaypladuk@loei1.go.th https://ns-huaypladuk.loei1.go.th53.117.6299489101.958033
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น3โพนสว่างนาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042870215psw-wungyen@loei1.go.th https://psw-wungyen.loei1.go.th33.417.5411692101.9396802
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาด17ห้วยตาดใต้นาดอกคำนาด้วง42210กลุ่มคุณภาพนาด้วง042039270huaytad@loei1.go.th https://huaytad.loei1.go.th27.917.5791584101.9084796
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร11บ้านโสกใหม่เขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว0899377559cc-bansok@loei1.go.th https://cc-bansok.loei1.go.th36.717.828126101.702789
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด4บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042070684napanard@loei1.go.th https://napanard.loei1.go.th32.117.79887148101.7323687
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อ6บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042870146thadsho@loei1.go.th https://thadsho.loei1.go.th4317.8092175101.7259792
420100835202131042520213 บ้านท่าบม8บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว0879513211thabom@loei1.go.th https://thabom.loei1.go.th31.517.7804691101.7755883
420100845202141042520214 บ้านนาเบน3บ้านนาเบนเขาแก้วเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วnaben@loei1.go.th https://naben.loei1.go.th33.417.819032101.722698
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 595บ้านศรีพัฒนาจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี042070459nasee@loei1.go.th https://nasee.loei1.go.th26.717.7612028101.7365619
420100875202301042520230 บ้านหินตั้ง3บ้านหินตั้งจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี042070477hintang@loei1.go.th https://hintang.loei1.go.th28.717.774271101.750386
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
4บ้านแสนสำราญจอมศรีเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี042877218sansumranl@loei1.go.th https://sansumranl.loei1.go.th26.217.7606858101.698374
420100895201971042520197 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
3บ้านคกมาดเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0857513443khokmat@loei1.go.th https://khokmat.loei1.go.th50.117.855414101.606197
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"1บ้านเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน042821044anubanchiangkhan@loei1.go.th https://anubanchiangkhan.loei1.go.th42.517.890878101.6502114
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"2บ้านเชียงคานเชียงคานเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน042821055wichitwittaya@loei1.go.th https://wichitwittaya.loei1.go.th43.417.89668101.6613352
420100945202211042520221 บ้านสงเปือย7บ้านสงเปือยธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0823060923bansongpueay@loei1.go.th https://bansongpueay.loei1.go.th31.817.73059548101.8007519
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)1บ้านธาตุธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี042854227thairath96@loei1.go.th https://thairath96.loei1.go.th19.217.706857101.7137874
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยา14บ้านธาตุธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0862235950thatvittaya@loei1.go.th https://thatvittaya.loei1.go.th22.317.72328012101.715122
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์4บ้านห้วยหินซาธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี042039236hnp@loei1.go.th https://hnp.loei1.go.th24.317.724161101.717548
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด13บ้านห้วยพอดธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0817681943hauypod@loei1.go.th https://hauypod.loei1.go.th23.317.7288897101.732754
420101005202201042520220 บ้านผาพอด6บ้านผาพอดธาตุเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0843921198banphapod@loei1.go.th https://banphapod.loei1.go.th27.817.7248546101.7625819
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอน9บ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042855299cc-bannabon@loei1.go.th https://cc-bannabon.loei1.go.th36.617.844168101.6601758
420101035202051042520205 บ้านโพน10บ้านโพนนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042855024banpon@loei1.go.th https://banpon.loei1.go.th40.117.8452621101.6880534
420101045202061042520206 บ้านใหม่11บ้านใหม่ศาลาเฟืองนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วbanmai@loei1.go.th https://banmai.loei1.go.th3417.78097904101.6774649
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
6บ้านแก่งมี้นาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วkaengmee@loei1.go.th https://kaengmee.loei1.go.th3217.783343101.659555
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าว7บ้านศรีโพนแท่นนาซ่าวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042855132nasao@loei1.go.th https://nasao.loei1.go.th34.417.8270178101.6689035
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่น8บ้านผาแบ่นบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคานpaban@loei1.go.th https://paban.loei1.go.th50.317.909652101.725304
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้3บ้านคกเลาใต้บุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0910656259hs-khoklaotai@loei1.go.th https://hs-khoklaotai.loei1.go.th62.418.003195101.7567096
420101095202011042520201 บ้านอุมุง10บ้านอุมุงบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน042039238umoong@loei1.go.th https://umoong.loei1.go.th58.117.893154101.759781
420101105201981042520198 บ้านบุฮม7บ้านบุฮมบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคานbuhom@loei1.go.th https://buhom.loei1.go.th53.317.92816603101.736552
420101115201991042520199 บ้านคกเลา2บ้านคกเลาบุฮมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0817684807khoklao@loei1.go.th https://khoklao.loei1.go.th61.318.00579457101.7421532
420101125202231042520223 เพียงหลวง 181บ้านนาจานปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0895723567peangluang18@loei1.go.th https://peangluang18.loei1.go.th38.317.783425101.579491
420101135202241042520224 บ้านน้ำพร2บ้านน้ำพรปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0818738723numporn@loei1.go.th https://numporn.loei1.go.th36.617.7611025101.5926921
420101145202281042010114 บ้านคกงิ้ว5บ้านคกงิ้วปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน042039239kokngui@loei1.go.th https://kokngui.loei1.go.th45.617.84170803101.5682996
420101155202251042520225 บ้านกลาง3บ้านกลางปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน0872155177banklang@loei1.go.th https://banklang.loei1.go.th46.817.7982865101.6266468
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี4บ้านท่าดีหมีปากตมเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพเชียงคาน042870150thadeemee@loei1.go.th https://thadeemee.loei1.go.th41.917.81102732101.5597312
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา4บ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วhuayseeda@loei1.go.th https://huayseeda.loei1.go.th28.617.734667101.621941
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม1บ้านหาดทรายขาวหาดทรายขาวเชียงคาน42110กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว042070825hadsaykaow@loei1.go.th https://hadsaykaow.loei1.go.th33.817.753264101.669342
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปก4บ้านแก่งปลาปกชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042870119kheangplapok@loei1.go.th https://kheangplapok.loei1.go.th61.117.8461004101.8856575
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัย3บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม0941155361huayalai@loei1.go.th https://huayalai.loei1.go.th52.317.7782975101.8830495
420101235203261042520326 บ้านชมน้อย2บ้านชมน้อยชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลมchomnioe@loei1.go.th https://chomnioe.loei1.go.th46.517.73528101.905376
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ1บ้านชมเจริญชมเจริญปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม0885710755romklao@loei1.go.th https://romklao.loei1.go.th48.817.708382101.908922
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม2บ้านกลางเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042075139cc-banchiangklom@loei1.go.th https://cc-banchiangklom.loei1.go.th5717.7984166101.945823
420101265203161042520316 บ้านปางคอม6บ้านปางคอมเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลมpangcom@loei1.go.th https://pangcom.loei1.go.th62.817.865708101.935165
420101275203171042520317 บ้านโพนทอง3บ้านโพนทองเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042870213pontong@loei1.go.th https://pontong.loei1.go.th63.117.8313038101.9829998
420101285203181042520318 บ้านคอนสา4บ้านคอนสาเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042039275konsa@loei1.go.th https://konsa.loei1.go.th67.917.87827444101.9812663
420101295203191042520319 บ้านห้วยนา5บ้านห้วยนาเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042870340huayna@loei1.go.th https://huayna.loei1.go.th70.417.9033393101.9743441
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูด8บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม0872147995huaiphakkud@loei1.go.th https://huaiphakkud.loei1.go.th67.917.883026101.913273
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน4บ้านห้วยเทียนปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์0872344763chakkapong@loei1.go.th https://chakkapong.loei1.go.th7818.0303262101.8715294
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชม1บ้านปากชมปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์042881116cc-banpakchum@loei1.go.th https://cc-banpakchum.loei1.go.th8318.0217208101.8853261
420101335203061042520306 บ้านนาค้อ2บ้านนาค้อปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์0903353773nakho@loei1.go.th https://nakho.loei1.go.th77.917.9668503101.8836866
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ย7บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์hatbai@loei1.go.th https://hatbai.loei1.go.th72.318.0543478101.8130982
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่6บ้านคกไผ่ปากชมปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์kokpai@loei1.go.th https://kokpai.loei1.go.th78.418.04292877101.8512827
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืน4บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042075580houyboseun@loei1.go.th https://houyboseun.loei1.go.th62.617.743455101.974619
420101375203241042520324 บ้านวังผา3บ้านวังผาห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042870340wangpha@loei1.go.th https://wangpha.loei1.go.th60.117.7773262101.9790374
420101385203251042520325 บ้านเลิง2บ้านเลิงห้วยบ่อซืนปากชม42150กลุ่มคุณภาพเชียงกลม042870227leong@loei1.go.th https://leong.loei1.go.th68.617.7427757101.9746914
420101395203281042520328 บ้านสงาว4บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์sangao@loei1.go.th https://sangao.loei1.go.th92.318.0775926101.9439812
420101405203291042520329 บ้านปากเนียม5บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์0818715975pakniam@loei1.go.th https://pakniam.loei1.go.th89.718.0338139101.9131332
420101415203301042520330 บ้านปากปัด3บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์0828528538pakpad@loei1.go.th https://pakpad.loei1.go.th8718.0381177101.9631602
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัย1บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์huaypichai@loei1.go.th https://huaypichai.loei1.go.th80.817.9843819101.9574671
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาว2บ้านห้วยหินขาวห้วยพิชัยปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์huaihinkhao@loei1.go.th https://huaihinkhao.loei1.go.th76.117.947204101.968511
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
1บ้านหาดคัมภีร์หาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์042870345hadcomepee@loei1.go.th https://hadcomepee.loei1.go.th10218.1428438102.0191756
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
5บ้านปากมั่งหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์042870346phakmang@loei1.go.th https://phakmang.loei1.go.th10018.11868905101.9959245
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
6บ้านนาโม้หาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์042870168namo@loei1.go.th https://namo.loei1.go.th10418.1012394102.0245868
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
2บ้านคกเว้าหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์0817684807kokwao@loei1.go.th https://kokwao.loei1.go.th10818.176843102.039787
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม3บ้านห้วยขอบหาดคัมภีร์ปากชม42150กลุ่มคุณภาพนครหงส์hk-huayhaim@loei1.go.th https://hk-huayhaim.loei1.go.th11218.20181667102.0614017
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่1บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่0872294651khokyai@loei1.go.th https://khokyai.loei1.go.th2917.5777161101.4957633
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่3บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่rongphai@loei1.go.th https://rongphai.loei1.go.th28.617.738223101.500969
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง2บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่buagang@loei1.go.th https://buagang.loei1.go.th33.417.56941099101.4860986
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้4บ้านห้วยไค้โคกใหญ่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่banhuaikhai@loei1.go.th https://banhuaikhai.loei1.go.th36.917.530785101.465752
420102645202421042520242 บ้านยาง5บ้านยางท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่0885712334banyang@loei1.go.th https://banyang.loei1.go.th46.117.5691307101.4173122
420102655202431042520243 บ้านวังขาม6บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่wangkham@loei1.go.th https://wangkham.loei1.go.th5017.5495209101.4248657
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
8บ้านน้ำกระโทมท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่042870173numkathom@loei1.go.th https://numkathom.loei1.go.th5617.514415101.422927
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่2ท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่042889052banthali@loei1.go.th https://banthali.loei1.go.th39.417.631323101.424273
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้าย5บ้านห้วยด้ายน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่042870266huaidai@loei1.go.th https://huaidai.loei1.go.th32.917.6400739101.5354376
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคม1บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่042801136namkham@loei1.go.th https://namkham.loei1.go.th32.517.6930122101.5221679
420102725202621042520262 บ้านปากยาง6บ้านปากยางน้ำแคมท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพท่าลี่042870195pakyang@loei1.go.th https://pakyang.loei1.go.th28.617.6395753101.5356397
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25664บ้านแก่งม่วงน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042870120keangmoung@loei1.go.th https://keangmoung.loei1.go.th61.217.6100988101.2748648
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
3บ้านห้วยเดื่อน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042870267huaydue@loei1.go.th https://huaydue.loei1.go.th71.317.566138101.293259
420102755202471042520247 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
1บ้านน้ำมีน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042039263nammee@loei1.go.th https://nammee.loei1.go.th82.617.521127101.372368
420102765202481042520248 บ้านหนองบง
#Stand Alone
2บ้านหนองบงน้ำทูนท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองnongbong@loei1.go.th https://nongbong.loei1.go.thึ77.317.691129101.337891
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง9บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042889129banmiang@loei1.go.th https://banmiang.loei1.go.th40.517.6441545101.4317339
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วย6บ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042073528cc-banpakhuai@loei1.go.th https://cc-banpakhuai.loei1.go.th47.817.7046774101.4145026
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น10บ้านขอนแก่นหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042870126khonkaen@loei1.go.th https://khonkaen.loei1.go.th45.117.682215101.427326
420102815202591042520259 บ้านหนองผือ1บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองnongpue@loei1.go.th https://nongpue.loei1.go.th49.417.7293797101.4019329
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติ5บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง0934920357nongpokkati@loei1.go.th https://nongpokkati.loei1.go.th54.617.63378937101.3115745
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็ง4บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042863519nakrasang@loei1.go.th https://nakrasang.loei1.go.th49.317.6608136101.3532113
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮี6ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่42140กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042073053cc-banahi@loei1.go.th https://cc-banahi.loei1.go.th49.217.6633786101.3539943