สพป.ลย.๑. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบ#เลิกสถานศึกษา 3 ต.ค.25624ท่าเปิบกกดู่เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม https://17.5796422101.63764383 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้ว#เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.25615โป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม https://17.5761386101.64760086 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25642ตูบโกบกกดู่เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042870148tubkob@loei1.go.th https://tubkob.loei1.go.th9.817.5761386101.6476008ภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อ#เลิกสถานศึกษา 20 ม.ค.25641ลาดค้อกกดู่เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม042870224ladkor@loei1.go.th https://ladkor.loei1.go.th18.917.5755348101.583963520 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอน#เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.256110นาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย https://17.5041286101.7461656 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่าง#เลิกสถานศึกษา 3 ต.ค.25626บ้านโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย https://17.5318949101.73654533 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทราย#เลิกสถานศึกษา 9 เม.ย.25625หนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย https://17.490495101.82426269 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคล#เลิกสถานศึกษา 28 พ.ย.25607ทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย https://17.437295101.8957928 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพน#เลิกสถานศึกษา 26 พ.ย.25626บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย42100xxกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย https://17.596903101.73339826 พ.ย.2562
420100495200401042520040 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25667วังแคนน้ำสวยเมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย042870229wungkan@loei1.go.th https://wungkan.loei1.go.th19.817.5750756101.8227436ภาคเรียนที่ 1/2566
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25668เพชรเจริญเมืองเมืองเลย42000xxกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย0817689478cc-kamnoetphet@loei1.go.th https://cc-kamnoetphet.loei1.go.th3.117.53310277101.7290305ภาคเรียนที่ 1/2566
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่ง#เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.25615ท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย42100xxกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย042870234tawangcan@loei1.go.th https://tawangcan.loei1.go.th17.2172501102.39203446 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141#เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.25615บ้านวังอาบช้างเขาแก้วเชียงคาน42110xxกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว https://32.917.8052625101.74656536 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่าง#เลิกสถานศึกษา 28 พ.ย.25605บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน42110xxกลุ่มคุณภาพเชียงคาน https://53.117.84928673101.704745528 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดง#เลิกสถานศึกษา 20 ม.ค.25648บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน42110xxกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีsongpueay@loei1.go.th https://songpueay.loei1.go.th37.617.68471118101.811151120 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพ#เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.25623บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน42110xxกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว https://2817.731683101.6587265 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่ง#เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.25625บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน42110xxกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว https://24.917.734462101.6820725 ส.ค.2562
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/25664บ้านแก่งม่วงน้ำทูนท่าลี่42140xxกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง042870120keangmoung@loei1.go.th https://keangmoung.loei1.go.th61.217.6100988101.2748648ภาคเรียนที่ 1/2566
420102775202531042520253 บ้านวังเป่ง#เลิกสถานศึกษา 26 พ.ย.25625บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่42140xxกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง https://61.817.6180833101.300569326 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระ#เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.25623บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่42140xxกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง https://49.417.75261101.4604575 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพาน#เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.25613บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่42140xxกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง https://49.317.6633804101.35401766 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคัง#เลิกสถานศึกษา 26 พ.ย.25622บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่42140xxกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง https://56.117.62304839101.319912426 พ.ย.2562