โรงเรียนบ้านท่าเปิบ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 3 ต.ค.2562 /กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010001
PERCODE 6 หลัก520063
กระทรวง 10 หลัก1042520063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าเปิบ
ชื่อ (อังกฤษ)banthaperb
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านท่าเปิบ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5796422
Longitude
101.6376438
นาง วาสนา อาษาศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก