ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านโป่งป่าติ้ว #เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.2561
รหัส
SMIS 8 หลัก42010002
PERCODE 6 หลัก520064
กระทรวง 10 หลัก1042520064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งป่าติ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)banpongpatiu
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโป่งป่าติ้ว
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5761386
Longitude
101.6476008

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน