โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561 /กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010002
PERCODE 6 หลัก520064
กระทรวง 10 หลัก1042520064
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งป่าติ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)banpongpatiu
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโป่งป่าติ้ว
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5761386
Longitude
101.6476008
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก