ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านลาดค้อ #เลิกสถานศึกษา 20 ม.ค.2564
รหัส
SMIS 8 หลัก42010006
PERCODE 6 หลัก520069
กระทรวง 10 หลัก1042520069
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาดค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)banladkor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านลาดค้อ
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870224
อีเมล์แอดเดรสladkor@loei1.go.th
เว็บไซต์https://ladkor.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5755348
Longitude
101.5839635

18.9 KM.

นาย ประจักษ์ จันโท
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อมรรัตน์ แสนพันธ์ศิริ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน