ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านนาบอน #เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.2561
รหัส
SMIS 8 หลัก42010018
PERCODE 6 หลัก520003
กระทรวง 10 หลัก1042520003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)bannabol
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านนาบอน
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5041286
Longitude
101.746165

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน