โรงเรียนบ้านนาบอน #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561 /กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010018
PERCODE 6 หลัก520003
กระทรวง 10 หลัก1042520003
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)bannabol
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านนาบอน
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5041286
Longitude
101.746165
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก