ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านท่าข้ามโพนสว่าง #เลิกสถานศึกษา 3 ต.ค.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010019
PERCODE 6 หลัก520006
กระทรวง 10 หลัก1042520006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าข้ามโพนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bantakam
หมู่ที่6
ถนนภูบ่อบิด-ห้วยพอด
หมู่บ้านบ้านโพนสว่าง
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.5318949
Longitude
101.7365453

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน