โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 3 ต.ค.2562 /กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010019
PERCODE 6 หลัก520006
กระทรวง 10 หลัก1042520006
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าข้ามโพนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bantakam
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนสว่าง
ตำบลชัยพฤกษ์
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.5318949
Longitude
101.7365453
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก