ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านหนองนาทราย #เลิกสถานศึกษา 9 เม.ย.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010028
PERCODE 6 หลัก520033
กระทรวง 10 หลัก1042520033
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองนาทราย
ชื่อ (อังกฤษ)bannongnachi
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองนาทราย
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.490495
Longitude
101.8242626

KM.

นาย สมัย สมสงวน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
นางสาว พฤษภา รักงาม
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน