ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านทรัพย์มงคล #เลิกสถานศึกษา 28 พ.ย.2560
รหัส
SMIS 8 หลัก42010029
PERCODE 6 หลัก520034
กระทรวง 10 หลัก1042520034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทรัพย์มงคล
ชื่อ (อังกฤษ)bansabmongkol
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านทรัพย์มงคล
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.437295
Longitude
101.89579

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน