โรงเรียนบ้านโพน #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 26 พ.ย.2562 /กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010038
PERCODE 6 หลัก520022
กระทรวง 10 หลัก1042520022
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพน
ชื่อ (อังกฤษ)banphon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพน
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.596903
Longitude
101.733398
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก