ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านโพน #เลิกสถานศึกษา 26 พ.ย.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010038
PERCODE 6 หลัก520022
กระทรวง 10 หลัก1042520022
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพน
ชื่อ (อังกฤษ)banphon
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพน
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.596903
Longitude
101.733398

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน