ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010040
PERCODE 6 หลัก520017
กระทรวง 10 หลัก1042520017
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่ามะนาว
ชื่อ (อังกฤษ)bantamanow
หมู่ที่4
ถนน-
หมู่บ้านบ้านท่ามะนาว
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042071153
อีเมล์แอดเดรสtamanow@loei1.go.th
เว็บไซต์https://tamanow.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/zuLuPvNxDS2JmmTV9

พิกัด


Latitude
17.58854
Longitude
101.7417217

6.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน