ทะเบียนโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา /กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010059
PERCODE 6 หลัก520001
กระทรวง 10 หลัก1042520001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbankomnatphet
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านเพชรเจริญ
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0817689478
อีเมล์แอดเดรสcc-kamnoetphet@loei1.go.th
เว็บไซต์cc-kamnoetphet.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.53310277
Longitude
101.7290305
นางสาว จตุพร บำรุงสำราญ
ตำแหน่งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
10 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
13 โรงเรียนสีเขียว 1 รร.
16 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 รร.
17 โรงเรียนสีขาว 1 รร.
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
7 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
9 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.