โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561 /กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010062
PERCODE 6 หลัก520019
กระทรวง 10 หลัก1042520019
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าบุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banthaboong
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านท่าบุ่ง
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870234
อีเมล์แอดเดรสtawangcan@loei1.go.th
เว็บไซต์tawangcan.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.2172501
Longitude
102.3920344
นางสาว จีรพรรณ ศรีมงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2604
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก