โรงเรียนบ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 6 ธ.ค.2561 /กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010085
PERCODE 6 หลัก520215
กระทรวง 10 หลัก1042520215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141
ชื่อ (อังกฤษ)banwangabchangmittapabtee141
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังอาบช้าง
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.8052625
Longitude
101.7465653
นาง ศิวารัตน์ วรินทรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก