ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 #เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.2561
รหัส
SMIS 8 หลัก42010085
PERCODE 6 หลัก520215
กระทรวง 10 หลัก1042520215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141
ชื่อ (อังกฤษ)banwangabchangmittapabtee141
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังอาบช้าง
ตำบลเขาแก้ว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.8052625
Longitude
101.7465653

32.9 KM.

นาง ศิวารัตน์ วรินทรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน