โรงเรียนบ้านโนนสว่าง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 28 พ.ย.2560 /กลุ่มคุณภาพเชียงคาน
กลุ่มคุณภาพเชียงคาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010090
PERCODE 6 หลัก520203
กระทรวง 10 หลัก1042520203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bannhonsawang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสว่าง
ตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.84928673
Longitude
101.7047455
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก