ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านโนนสว่าง #เลิกสถานศึกษา 28 พ.ย.2560
รหัส
SMIS 8 หลัก42010090
PERCODE 6 หลัก520203
กระทรวง 10 หลัก1042520203
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสว่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bannhonsawang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสว่าง
ตำบลเชียงคาน
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.84928673
Longitude
101.7047455

53.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน