ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านผากลางดง #เลิกสถานศึกษา 20 ม.ค.2564
รหัส
SMIS 8 หลัก42010095
PERCODE 6 หลัก520222
กระทรวง 10 หลัก1042520222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผากลางดง
ชื่อ (อังกฤษ)banpagangdong
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านผากลางดง
ตำบลธาตุ
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสsongpueay@loei1.go.th
เว็บไซต์https://songpueay.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.68471118
Longitude
101.8111511

37.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน