ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านสาระแพ #เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010119
PERCODE 6 หลัก520233
กระทรวง 10 หลัก1042520233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาระแพ
ชื่อ (อังกฤษ)bansarapar
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสาระแพ
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.731683
Longitude
101.658726

28 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน