โรงเรียนบ้านสาระแพ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 5 ส.ค.2562 /กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010119
PERCODE 6 หลัก520233
กระทรวง 10 หลัก1042520233
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสาระแพ
ชื่อ (อังกฤษ)bansarapar
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสาระแพ
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.731683
Longitude
101.658726
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก