ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านหัวแก่ง #เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010120
PERCODE 6 หลัก520234
กระทรวง 10 หลัก1042520234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวแก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuagang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวแก่ง
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.734462
Longitude
101.682072

24.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน