โรงเรียนบ้านหัวแก่ง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 5 ส.ค.2562 /กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010120
PERCODE 6 หลัก520234
กระทรวง 10 หลัก1042520234
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวแก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuagang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านหัวแก่ง
ตำบลหาดทรายขาว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.734462
Longitude
101.682072
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก