ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010274
PERCODE 6 หลัก520255
กระทรวง 10 หลัก1042520255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเดื่อ
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaydue
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้านบ้านห้วยเดื่อ
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870267
อีเมล์แอดเดรสhuaydue@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huaydue.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/eY2RH7UU22rvLG9L7

พิกัด


Latitude
17.566138
Longitude
101.293259

71.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) 2561 Access Point17 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2565 Stand Alone2 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน