โรงเรียนบ้านวังเป่ง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 26 พ.ย.2562 /กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010277
PERCODE 6 หลัก520253
กระทรวง 10 หลัก1042520253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังเป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banwungpeng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังเป่ง
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6180833
Longitude
101.3005693
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก