ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านวังเป่ง #เลิกสถานศึกษา 26 พ.ย.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010277
PERCODE 6 หลัก520253
กระทรวง 10 หลัก1042520253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังเป่ง
ชื่อ (อังกฤษ)banwungpeng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังเป่ง
ตำบลน้ำทูน
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.6180833
Longitude
101.3005693

61.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน