ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านหาดพระ #เลิกสถานศึกษา 5 ส.ค.2562
รหัส
SMIS 8 หลัก42010282
PERCODE 6 หลัก520260
กระทรวง 10 หลัก1042520260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดพระ
ชื่อ (อังกฤษ)banhadpra
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดพระ
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.75261
Longitude
101.460457

49.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน