โรงเรียนบ้านหาดพระ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 5 ส.ค.2562 /กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010282
PERCODE 6 หลัก520260
กระทรวง 10 หลัก1042520260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดพระ
ชื่อ (อังกฤษ)banhadpra
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดพระ
ตำบลหนองผือ
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.75261
Longitude
101.460457
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก