ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านน้ำพาน #เลิกสถานศึกษา 6 ธ.ค.2561
รหัส
SMIS 8 หลัก42010283
PERCODE 6 หลัก520250
กระทรวง 10 หลัก1042520250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำพาน
ชื่อ (อังกฤษ)bannampan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านน้ำพาน
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.6633804
Longitude
101.3540176

49.3 KM.

นาง จิรัฐวรรณ แผนสมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน