โรงเรียนบ้านห้วยคัง #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 26 พ.ย.2562 /กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก42010285
PERCODE 6 หลัก520252
กระทรวง 10 หลัก1042520252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยคัง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaikhung
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยคัง
ตำบลอาฮี
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.62304839
Longitude
101.3199124
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก