ทะเบียนโรงเรียน
โรงเรียนบ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่ /กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
กลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก42010105
PERCODE 6 หลัก520207
กระทรวง 10 หลัก1042520207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่งมี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankaengmi
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านแก่งมี้
ตำบลนาซ่าว
อำเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสkaengmee@loei1.go.th
เว็บไซต์kaengmee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.783343
Longitude
101.659555
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
10 โรงเรียนสุจริต 1 รร.
13 โรงเรียนสีเขียว 1 รร.
16 โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 1 รร.
17 โรงเรียนสีขาว 1 รร.
18 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1 รร.
4 โรงเรียนวิถีพุทธ 1 รร.
5 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 1 รร.
6 โรงเรียนดี 5 วิถี 1 รร.
7 โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 1 รร.
8 โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 1 รร.
9 โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1 รร.