ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยเหล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010004
PERCODE 6 หลัก520067
กระทรวง 10 หลัก1042520067
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)banhueilek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านห้วยเหล็ก
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870294
อีเมล์แอดเดรสhueilek@loei1.go.th
เว็บไซต์https://hueilek.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.615229
Longitude
101.62986

15.9 KM.

นาย ประสิทธิ์ ศรียากุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
สิบเอก ชาญ ศิลาต่ำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาย สมหมาย ตาระพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นางสาว สงกรานต์ อนุสุเรนทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว พัชริดา วังคาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย ประสาน มะโนศรี
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25669 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน