ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านกำพี้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010007
PERCODE 6 หลัก520070
กระทรวง 10 หลัก1042520070
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกำพี้
ชื่อ (อังกฤษ)bankhumpee
หมู่ที่3
ถนนเลย-ท่าลี่
หมู่บ้านกำพี้
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0912062493
อีเมล์แอดเดรสkhumpee@loei1.go.th
เว็บไซต์https://khumpee.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/t4ugSuNKhHRNAkJR6

พิกัด


Latitude
17.57211204
Longitude
101.5914804

20.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET) อาคาร USO NET11 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25669 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน