ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย
รหัส
SMIS 8 หลัก42010009
PERCODE 6 หลัก520061
กระทรวง 10 หลัก1042520061
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaiwai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านห้วยหวาย
ตำบลกกดู่
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870291
อีเมล์แอดเดรสhuaiwai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huaiwai.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.61760605
Longitude
101.611079

16.9 KM.

นาง สุปราณี อาษารินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 25618 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน