ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010011
PERCODE 6 หลัก520053
กระทรวง 10 หลัก1042520053
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยกระทิง
ชื่อ (อังกฤษ)banhuaykrating
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านห้วยกระทิง
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0879515566
อีเมล์แอดเดรสhuaykrating@loei1.go.th
เว็บไซต์https://huaykrating.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.5056924
Longitude
101.6013799

24.6 KM.

นาย อำนาจ ภาระดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย ศราวุธ แก้วมหาสุริยวงศ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย รักชาติ โสภารักษ์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 2566 ทดแทนห้องเรียน DLTV48 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน