ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านสวนกล้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010012
PERCODE 6 หลัก520056
กระทรวง 10 หลัก1042520056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวนกล้วย
ชื่อ (อังกฤษ)bansuankluay
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านสวนกล้วย
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042806406
อีเมล์แอดเดรสsuankluay@loei1.go.th
เว็บไซต์https://suankluay.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.528984
Longitude
101.532541

33.7 KM.

นาย สุดท้าย ไชยวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาย อำนาจ ยศมุงคุณ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว บุศยา แสงโสดา
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน