ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
เมืองเลย
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010013
PERCODE 6 หลัก520043
กระทรวง 10 หลัก1042520043
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองเลย
ชื่อ (อังกฤษ)muangloei
หมู่ที่0
ถนนมลิวรรณ
หมู่บ้านเทศบาลเมืองเลย
ตำบลกุดป่อง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042811585
อีเมล์แอดเดรสmuangloei@loei1.go.th
เว็บไซต์https://muangloei.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/UecZCe8sXjHtio2R8

พิกัด


Latitude
17.4892846
Longitude
101.7203683

8.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน