ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านนาดินดำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก42010025
PERCODE 6 หลัก520030
กระทรวง 10 หลัก1042520030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดินดำ
ชื่อ (อังกฤษ)bannadindam
หมู่ที่1
ถนนเลย-นาด้วง
หมู่บ้านนาดินดำ
ตำบลนาดินดำ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042072422
อีเมล์แอดเดรสnadindam@loei1.go.th
เว็บไซต์https://nadindam.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/JqxsxNF7Ri2cbbEy8

พิกัด


Latitude
17.45138861
Longitude
101.8330233

19.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน