ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010036
PERCODE 6 หลัก520028
กระทรวง 10 หลัก1042520028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกชุมแสง
ชื่อ (อังกฤษ)bankokchumsangschool
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านกกชุมแสง
ตำบลนาโป่ง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042870105
อีเมล์แอดเดรสkokchumsang@loei1.go.th
เว็บไซต์https://kokchumsang.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.403798
Longitude
101.6542479

17.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน