ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
ชุมชนบ้านนาอ้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010039
PERCODE 6 หลัก520015
กระทรวง 10 หลัก1042520015
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาอ้อ
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanna-o
หมู่ที่8
ถนนเลย-เชียงคาน
หมู่บ้านหนองมะผาง
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042071121
อีเมล์แอดเดรสcc-bannao@loei1.go.th
เว็บไซต์https://cc-bannao.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/vmwpJh5ufH7HEBDcA

พิกัด


Latitude
17.5730787
Longitude
101.726265

3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย 256542 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล 25645 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน