ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
บ้านแหล่งควาย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010041
PERCODE 6 หลัก520014
กระทรวง 10 หลัก1042520014
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแหล่งควาย
ชื่อ (อังกฤษ)banlangkwaischool
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้านบ้านแหล่งควาย
ตำบลนาอาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042815446
อีเมล์แอดเดรสlangkwai@loei1.go.th
เว็บไซต์https://langkwai.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/sGQkVCBMpSR8Ciod9

พิกัด


Latitude
17.4580377
Longitude
101.7444356

12.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียน CONNEXT ED 256530 รร.
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 256338 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน