ทะเบียนโรงเรียน สพป.ลย.๑
มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก42010052
PERCODE 6 หลัก520044
กระทรวง 10 หลัก1042520044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มโนบุเรศรบำรุงการ
ชื่อ (อังกฤษ)manoburejbumrungkarn
หมู่ที่1
ถนนเลย-ด่านซ้าบ
หมู่บ้านไร่ม่วง
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042845612
อีเมล์แอดเดรสmano@loei1.go.th
เว็บไซต์https://mano.loei1.go.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/sfMLcAS9RUC33qVi9

พิกัด


Latitude
17.4899639
Longitude
101.6846904

15.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 25618 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน